Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-710568
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1113761
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
380
493
1672
1109633
10698
24755
1113761

Your IP: 54.167.215.35
Server Time: 2017-04-26 19:37:19

ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

 

 


 

         


ผู้บริหาร สพม.37

นายมงคล  หมวกพิกุล
รอง สพม.37 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.37

ปฏิทินงานราชการ


รองผู้อำนวยการสพม.37

 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

งานสารบรรณ

 

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ลิงค์เอกสาร

 

 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 1. ประชาสัมพันธ์จาก สพม.37
 2. ประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
 3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 4. ข่าวสารจากหน่วยงานอื่น
 5. ข่าวสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 6. ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
 7. ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
 8. ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน
 9. ข่าวการศึกษา

next
prev

Copyright © 2017 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.